Synonymer till ändamål

Synonymer till ändamål

Ur Synonymordboken
Dela ordet ändamål med dina vänner på:

Vad betyder ändamål?

  1. det för vilket man gör något, avsikt, syfte; välgörande ändamål se under välgörande; ändamålet helgar medlen se under helga || -et; pl. =, best. pl. -en
Var med och bygg upp synonymordboken. Är löpa synonymt med  skona ?

Hur används ordet ändamål?

 1. Debattörerna motiverar sitt ändamål med ett antal påståenden om privat välfärd som bygger på myter och ibland rena faktafel.
 2. Föreningen Ung Företagsamhets ändamål är att ge skolelever insikter i näringslivets och arbetslivets villkor.
 3. Vissa vapen sparas för musealt ändamål och resterande vapen förstörs.
 4. Arbetet ska utföras av ett företag som sammansatts för detta ändamål av Skanska Chile och det lokala företaget Conduto.
 5. Att som Sokrates och Jesus ge sitt liv för ett högre ändamål är enligt Azar ett signum för det som kan betraktas som en ädel död.
 6. Dessutom borde det rimligen strida mot personuppgiftslagen och principen om att personuppgifter inte får användas för andra ändamål än dem för vilka de ursprungligen har insamlats.
 7. Kan man alls tänka sig en kvinna som offrar sig för sitt land eller för något annat högre ändamål utan att man funderar över om hon har små barn som kan drabbas av hennes handling?
 8. Men satsningarna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål är inte tillräckliga.
 9. Om bilen används för privata ändamål mer än så betraktas brukandet som en löneförmån och ska beskattas.
 10. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!