Synonymer till ändamålsenlig

Synonymer till ändamålsenlig

Ur Synonymordboken
Dela ordet ändamålsenlig med dina vänner på:

Vad betyder ändamålsenlig?

  1. lämplig för sitt ändamål, praktisk || -t; -are

Hur används ordet ändamålsenlig?

 1. Regeringen har föreslagit ett antal lagförändringar för att uppnå en mer ändamålsenlig förvaltningsprocess.
 2. Enligt Skolverket är många barngrupper nu så stora att det inte går att bedriva en ändamålsenlig verksamhet.
 3. Nu spelar de varsitt lagom långt set med en ändamålsenlig paus mellan.
 4. Craig Venters labb skulle inte kunna odla fram en mer ändamålsenlig politiker ens med fri tillgång till syntetiskt sittfläsk och Thomas Östros DNA.
 5. Det innebär bland annat att det i samtliga polismyndigheter måste finnas tydliga processer och system samt en ändamålsenlig organisation som stöder genomförandet av den nya lagstiftningen och där risken för personliga värderingar och godtyckliga bedömningar minimeras så långt som möjligt.
 6. Den svenska utrikesförvaltningen är inte ändamålsenlig och lider av en rad brister.
 7. Vi jobbar med att bygga upp en ändamålsenlig ledningsstruktur och i det ingår också att ta bort dem som inte räcker till.
 8. Vår mening är att en kunskapsbaserad utveckling är mer långsiktigt hållbar och ändamålsenlig än en dogmatiskt vägledd.
 9. Marken där den största banan Täby Galopp ligger säljs troligen och en ny ändamålsenlig bana anläggs någon annanstans i Stockholmstrakten.
 10. Verkligheten tolkas och omtolkas till dess att gruppen uppnått en ändamålsenlig och mera gemensam förståelse av densamma.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!