Synonymer till a priori

Synonymer till a priori

förhand, utan föregående undersökning, i princip


Ur Synonymordboken
Dela ordet a priori med dina vänner på:

Vad betyder a priori?

  1. (latin) på förhand, utan särskild undersökning; (filosofisk term) oberoende av erfarenheten


Hur uttalas a priori?
  1. [-å:ri]
Var med och bygg upp synonymordboken. Är tillvaro synonymt med  f?refintlighet ?

Hur används ordet a priori?

 1. Dessa kritiker tänker sig att det inte är rimligt att anta att barnets beskrivning och rekonstruktion av det som har inträffat under uppväxten a priori skulle vara mer sann än föräldrarnas.
 2. Det faktum att en riksföreståndare eller en kung vistats på ett slott kan för den här aktuella perioden inte a priori användas som belägg för kronoförvaltning.
 3. Det är en karaktäristiska baserad på ett exklusivt ägarperspektiv och det definierar a priori en stor del av svaret innan den eventuella hypotesen är formulerad.
 4. För att kunna förstå samordningens dynamik i en temporär organisation kan därför ingen skillnad a priori göras mellan olika individers organisationstillhörighet.
 5. En av principerna eller huvudlinjerna i detta kunskapsteoretiska perspektiv är att försöka komma runt a priori eller tidigare förutbestämda kategorier.
 6. Hybrid planering blir således jordnära och bygger inte på a priori modeller eller antaganden.
 7. Det inbegriper i sig en a priori föreställning som är fixerad bortom allt tvivel: att verkligheten går att kartlägga och att denna kartläggning tjänar till att säkerställa överensstämmelsen mellan karta och verklighet.
 8. Han var utbildad på Evangeliska Fosterlandsstiftelsens missionsskola i Addis Abeba och hade därmed a priori en nedärvd kontakt med svenskar.
 9. Det finns inget utomhistoriskt a priori som till exempel gör det rimligare att föra samman alla verk av James Joyce än alla texter som behandlar ett dygn i Dublin.
 10. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!