Synonymer till aspekt

Synonymer till aspekt

Ur Synonymordboken
Dela ordet aspekt med dina vänner på:

Vad betyder aspekt?

  1. synpunkt, synvinkel, sida av en sak
  2. två himlakroppars ställning i förhållande till varandra
  3. (språkvetenskaplig term) grammatisk kategori i vissa språk (till exempel ryska) som uttrycker verbhandlingens förlopp: imperfektiv aspekt eller dess resultat: perfektiv aspekt || -en; -er

Var med och bygg upp antonym-ordboken. Är fotogenisk motsatsen till  fotogenisk ?

Hur används ordet aspekt?

 1. Ras är helt enkelt en extremt viktig aspekt av den sociala verklighet som präglar relationer mellan människor i Sverige.
 2. En aspekt av saken är att vi som medborgare och kunder förväntas fatta rationella beslut trots att vi saknar relevant information.
 3. Samtidigt är det en aspekt av det hela som gör mig riktigt sorgsen.
 4. Det har varit en gravt försummad aspekt som borde väga mycket tyngre i integrationspolitiken.
 5. - Jag tycker det finns en stark säkerhetspolitisk aspekt som det verkar som om Vattenfall inte tagit hänsyn till.
 6. En viktig aspekt har i alla fall varit att litteraturen är den enda plats där jag någonsin känt mig riktigt hemma.
 7. En viktigare aspekt av den föreslagna bankbyrån och hela bankunionen är att den är långt ifrån en bankangelägenhet.
 8. Dessutom borde en viktig aspekt vägas in i ett sådant här chefstest: tidpunkten.
 9. Det gör att det även finns en säkerhetspolitisk aspekt av massövervakningen som knappast leder till en stabilare omvärld.
 10. En annan aspekt vi vill uppmärksamma när det gäller våld mot äldre är det ökade trycket på anhöriga att vårda närstående äldre.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!