Synonymer till auktoritet

Synonymer till auktoritet

Ur Synonymordboken
Dela ordet auktoritet med dina vänner på:

Vad betyder auktoritet?

  1. makt, myndighet; förmåga att inge respekt
  2. person med erkänd skicklighet på området; vederhäftig källa || -en; -er

Var med och bygg upp antonym-ordboken. Är Kulturblandning motsatsen till  masskultur ?

Hur används ordet auktoritet?

 1. Mest anmärkningsvärt är att han inte ens använde sin auktoritet när det gällde valen till verkställande utskott.
 2. Finns det någon auktoritet som bestämmer vilka ord som ingår i eller lämnar språket?
 3. Paul Graham driver acceleratorn Y Combinator och är en auktoritet här i Silicon Valley.
 4. Samma öde gick bilden av Hauptmann som moralisk auktoritet och nationens samvete till mötes redan under hans livstid.
 5. Man har hävdat att klostren genom sina stora jordegendomar och sin auktoritet hade blivit stater i staten och utvecklats till ett allt allvarligare hot mot kejsardömets ekonomi.
 6. De har inte sin auktoritet i kraft av att vara godkända av staten utan endast tack vare sin kvalitet.
 7. Vilka strategier stater använder för att bemöta varandra i det ständiga spel som pågår på internationell nivå, och där ingen central auktoritet kan reglera relationen, är långtifrån en teoretisk fråga utan i högsta grad reell dagspolitik.
 8. Med tillbakalutad auktoritet blåser han sig igenom teman och solon.
 9. Som odisputabel auktoritet kan Shambaughs framställning ibland också bli aningen mästrande.
 10. Ansvariga redaktörer måste vara just ansvariga och ha kunskaper och auktoritet för att våga vägleda i nyhetsurval och prioriteringar.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!