Synonymer till befordran

Synonymer till befordran

Ur Synonymordboken
Dela ordet befordran med dina vänner på:

Vad betyder befordran?

  1. transport; för vidare befordran (på brev, paket och dylikt) att skickas vidare till den slutliga mottagaren
  2. uppflyttning i tjänst eller grad || best. sg. =; en b.; pl. befordringar

Hur används ordet befordran?

 1. Missnöje med chefen kan lika gärna vara missnöje med en aviserad neddragning eller över att man inte fick den befordran man själv tyckte sig förtjäna.
 2. Det var genom kurian som de kunde vinna den befordran inom kyrkan som var målet för de flestas studier och ambitioner.
 3. Som vanligt stiger ambitionerna med befordran och när en person når upp på de högsta positionerna går ofta kontakten med mänsklighetens jordnära realiteter förlorad.
 4. Försvarsberedningen anförde vidare att ett villkor för befordran bör vara att ha tecknat ett anställningsavtal som inkluderar tjänstgöringsskyldighet vid internationella insatser.
 5. Kvinnorna hävdar att banken har en förlegad företagskultur och policy som systematiskt lönediskriminerar kvinnliga anställda och berövar dem de möjligheter till befordran som män har.
 6. När Berlins sista judar skulle samlas in för vidare befordran till Auschwitz hade turen kommit till dr Michaelis och hans familj.
 7. För att komma åt problemet med sämre möjligheter till befordran och sämre löneutveckling kan ett sätt vara att turas om med att vara hemma när barnet är sjukt.
 8. Om det är degradering eller befordran kan jag inte bedöma.
 9. Du får ingen befordran om du inte kan påvisa resultat och du kan aldrig snacka dig till en högre tjänst.
 10. Men inte ens Johan Muncks befordran till ordförande i Högsta domstolen förra året tycks påverka honom.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!