Synonymer till dra

Synonymer till dra

1. äv. draga
2. släpa, leda, bogsera, forsla, flytta, förflytta; föra till sig, slita, hala, rycka; tänja, spänna, sträcka; plocka ut, välja, ta; (sport.) ligga först
3. förflytta sig, fara, bege sig, resa, åka; (vard.) sticka, pysa, sjappa
4. blåsa, fläkta, vara dragigt; suga
5. rita upp, rita, teckna; anlägga, staka ut
6. driva, ge drivkraft åt, veva
7. berätta, föredraga, gå igenom
8. förbruka, göra slut på, behöva, kräva, fordra, erfordra, sluka
9. locka, attrahera, samla
10. ställa ut (en växel), utställa, trassera
11. utvinna, extrahera
12. gå och dra gå och göra ingenting, vara lat, vara sysslolös
13. dra av göra avdrag för; dra ifrån 1. minska (med) 2. öka försprånget; dra igång starta, börja
14. dra sig förflytta sig långsamt, maka sig; sakta sig, gå efter; lata sig, sträcka på sig
15. dra sig för tveka, hysa betänkligheter, hesitera; dra sig till minnes erinra sig, minnasAnvändarnas bidrag
stick, pys

Motsatsord (Användarnas bidrag)
putta
Ur Synonymordboken

Vad betyder dra?

    1. eller (ålderdomligt ord) draga (bland annat) förflytta med kraft: dra en kärra; föra med handen: dra åt skjortan, dra täcket över huvudet, dra kniv (ur slidan), dra ett kort (ur leken), dra en lott; tänja: dra i ett snöre; rita: dra en linje; förbruka, kräva: bilen drar mycket bensin, hon drar storlek 42 (i kläder); vara dragig: det drar från fönstret; utställa: dra en växel; bege sig: dra (sig) hemåt, dra mot fienden; dra sig för tveka, undvika; dra av (bland annat) göra avdrag (till exempel i självdeklaration); dra in minska på, avskaffa; dras med stå ut med; dra på något (även) tveka om; dras till någon söka någons sällskap; dras till något lockas av; dra över (tiden) hålla på för länge; dra över på ett konto ta ut för mycket pengar, övertrassera; dra jämnt (om två) vara eller komma överens (mest nekande: de har aldrig kunnat dra jämnt); komma dragande (s) med (vardagligt ord, vanligen bildlig betydelse) komma med (något obehagligt, otrevligt eller dylikt): kom inte dragande med dina dumma historier! || drar, drog, dragit, dragen
Dela ordet dra med dina vänner på:
Var med och bygg upp synonymordboken. Är gipp synonymt med  lov ?

Mina sökningar
Rensa mina sökord!