Synonymer till föreskriva

Synonymer till föreskriva

Ur Synonymordboken
Dela ordet föreskriva med dina vänner på:

Vad betyder föreskriva?

Var med och bygg upp synonymordboken. Är Raser synonymt med  arter ?

Hur används ordet föreskriva?

 1. Att föreskriva något med ena handen och vilja förbjuda det med andra handen är inte något som tyder på vare sig kunskap eller ansvarstagande.
 2. Ei har nu lämnat in en rapport till regeringen där de begär större möjligheter att föreskriva hur den tillåtna intäkten ska beräknas.
 3. Det Ei får rätt att föreskriva skulle inte gå att överklaga.
 4. Inte minst måste man från regeringen klargöra hur man ser på den fria avtalsrätten och i vilken mån det offentliga ska föreskriva kollektivavtal.
 5. Den kvinnliga läkaren som är verksam i Ystad anmäls nu av Socialstyrelsen som kräver disciplinpåföljder samt att hennes behörighet att föreskriva narkotiska läkemedel dras in.
 6. Genom att inte gå hela vägen och föreskriva att myndigheten ska omskapa sin verksamhet till ett system med en mångfald av aktörer avstår man ett viktigt strukturellt beslut som skulle gynna de arbetslösa.
 7. Jag blev arg på honom och han trodde att han kan föreskriva för oss vad vi ska göra och inte göra.
 8. Finansinspektionen å sin sida har i första hand ett ansvar för stabiliteten i enskilda finansiella institut och kan föreskriva åtgärder eller ytterst förbjuda verksamhet.
 9. De företräder en ideologisk falang som förutom att motarbeta homofobin även vill föreskriva det enda korrekta sättet att vara gay på.
 10. Den ena är att ett föreskriva någon form av publikt förfarande som en del av myndighetens utredningsarbete inför beslut.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!