Synonymer till förtrogenhet

Synonymer till förtrogenhet

Ur Synonymordboken
Dela ordet förtrogenhet med dina vänner på:

Vad betyder förtrogenhet?

Hur används ordet förtrogenhet?

 1. Tanketraditioner som man nog bör ha en åtminstone rudimentär förtrogenhet med för att riktigt hänga med i svängarna.
 2. Men de kognitiva valen och översättningsstrategierna kunde samtidigt givetvis leda fram till ökad insikt och förtrogenhet med originalkulturen.
 3. Det fordras kanske en livslång förtrogenhet för att tolkningarna av stor dikt ska bli så bra som Mannerheims Goethedikter är.
 4. Det är så långt man kan komma från exempelvis Astrid Lindgrens smålandsidyller eller Maria Gripes djupa förtrogenhet med livet i mindre samhällen.
 5. Den som går i Sixtinska kapellet i Rom måste ha en förtrogenhet med kristendomen för att förstå vad han eller hon ser.
 6. Skolans uppgift är att skapa förutsättningar för såväl denna förtrogenhet som för öppenhet och fördomsfrihet i mötet med det annorlunda.
 7. Under deras många möten utvecklade Fest en förtrogenhet med personen Speer som emellertid inte slog över i urskuldande identifikation.
 8. Detta är svåråtkomliga ting; att fånga in dem och framställa dem är en uppgift som kräver mer än boklig lärdom; det vill till både bred och djup förtrogenhet med de länder som är berörda och helst också en rimlig portion erfarenhet av både samhällen och själar.
 9. Hans förtrogenhet med kompositörer som Beethoven och Händel har dokumenterats i uppmärksammade arbeten: hans bok om den sistnämnde publicerades för ett par år sedan i nyutgåva av Actes Sud.
 10. Namnen borgar för akademisk lärdom och intim förtrogenhet med grekiskt liv både förr och nu.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!