Synonymer till fjärma

Synonymer till fjärma

Ur Synonymordboken
Dela ordet fjärma med dina vänner på:

Vad betyder fjärma?

  1. avlägsna, öka avståndet till || -de

Var med och bygg upp antonym-ordboken. Är Kulturblandning motsatsen till  masskultur ?

Hur används ordet fjärma?

 1. Vi ville fjärma oss från det för vi gillade det inte.
 2. Detta är också ett sätt att fjärma investeringsbesluten från de relativt kortsiktiga politiska avvägningar som ofta ligger bakom statens budget.
 3. Även om det förstås finns samordningsvinster och andra fördelar med dessa reformer har de alla bidragit till att fjärma polisen från medborgarna.
 4. Han förutsåg dock inte att dessa länder då genast skulle fjärma sig från Sovjetunionen och raskt vända västerut.
 5. Att fjärma mig från dessa monstruösa labyrinter blev ett heltidsarbete under många år.
 6. Det är ett mödosamt utvecklingsarbete för länder och individer att fjärma sig från den intuitiva moralen där vreden avgör att liv ska umgällas med liv.
 7. Göran Hägglund har genom sin diskussion om verklighetens folk och politikens gränspoliser initierat en debatt som försöker fjärma sig från lagstiftning och utgifter.
 8. Priset för att verkligen fjärma sig från problemets kärna tar vänsterpartiet som istället för att reflektera över hur man får marknader att fungera vill se en särskild skatt på bonusar som överstiger ett visst belopp.
 9. Det gör det lättare att fjärma sig.
 10. Den bakomliggande drivkraften är troligtvis letternas vilja att stärka banden till EU och fjärma sig från den forna ockupationsmakten i öst.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!