Synonymer till flexibel

Synonymer till flexibel

böjlig, smidig, elastisk; anpassbar, föränderlig, mångsidig, öppen; rörlig, flyttbar
motsatsord
stel, rigid, fastMotsatsord (Användarnas bidrag)
oflexibel
Ur Synonymordboken
Dela ordet flexibel med dina vänner på:

Vad betyder flexibel?

  1. rörlig; anpassbar; böjlig; flexibel arbetstid se flextid || -t; flexiblare
Var med och bygg upp synonymordboken. Är epitaf synonymt med  minnestavla ?

Hur används ordet flexibel?

 1. Vi föreslår verktyg som ger en flexibel arbetsmarknad där människor kan jobba mer eller mindre beroende på livssituation.
 2. För att kunna möta de krav som följer av en flexibel arbetsmarknad handlar det därför inte bara om att bygga fler bostäder.
 3. Frågan är vilken politiker som är tillräckligt framsynt för att inse att en mer öppen och flexibel marknad bidrar till att bibehålla hela landets konkurrenskraft.
 4. Oavsett vilken normalarbetstid vi väljer att lagstifta om kommer det givetvis alltid att behövas ytterligare lagstiftning som möjliggör en mer flexibel arbetsinsats i olika skeden av livet.
 5. En ny och mer flexibel ledare för vänsterdemokraterna kan betyda mycket i sammanhanget.
 6. Det ledde till en mer flexibel lönebildning med större skillnader.
 7. Men även de gamla mästarna hade en flexibel relation till sanningen.
 8. De svenska kvinnorna uppger också en flexibel arbetsplats som den allra viktigaste förutsättningen för nästa generations kvinnor i karriären.
 9. För att flexibel pensionsålder ska bli flexibel måste också arbetsmarknaden bli det.
 10. Kursomläggningen i synen på statligt ägande följer mönstret: det finns ingen folklig opinion för att sälja statliga bolag och därför har Moderaterna skaffat sig en mer flexibel syn.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!