Synonymer till homogen

Synonymer till homogen

Ur Synonymordboken
Dela ordet homogen med dina vänner på:

Vad betyder homogen?

  1. alltigenom lika, likformig, enhetlig, sammansatt av lika beståndsdelar || -t; -are


Hur uttalas homogen?
  1. [-je:n]
Var med och bygg upp synonymordboken. Är tilltäppande synonymt med  obstruktiv ?

Hur används ordet homogen?

 1. Med detta sagt så är inte heller svenska muslimer en homogen grupp.
 2. En gärning som måste ses i ljuset av att den kinesiska konstscenen varken är homogen eller politisk korrekt och därför har blomstrat under radarn på museer med en mer partitrogen konstsyn.
 3. Det är viktigt att framhålla att kvinnor med funktionsnedsättning inte är någon homogen grupp.
 4. Ivern att lyfta fram en homogen och gärna säljbar nationalkaraktär har också spelat en viktig roll.
 5. Islamologer är i allmänhet måna om att påpeka att muslimer inte utgör någon homogen grupp.
 6. Serkan Köse vänder sig emot mediebilden av muslimer som en homogen grupp och beskriver en mångfald av etniciteter och trosinriktningar.
 7. Den största katastrofen är att vara annorlunda och inte tillhöra en homogen grupp.
 8. Det är alltså ingen homogen samling städer som Kent Persson ska försöka lyfta politiskt.
 9. Volvos styrelse är långt ifrån homogen utan Volvos ordförande och Geelys huvudägare Li Shufu har lyckats samla en bredd av nationaliteter och kompetens.
 10. Men trots det klumpas webbföretag ofta samman till en homogen massa.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!