Synonymer till incitament

Synonymer till incitament

Ur Synonymordboken
Dela ordet incitament med dina vänner på:

Vad betyder incitament?

  1. något som ger en lust att göra en viss sak, stimulans || -et; pl. =, best. pl. -en

Hur används ordet incitament?

 1. Denna obalans skapar incitament för lärosätena att enbart fokusera krafterna på det som mäts.
 2. Många läkare lider av att se hur nödvändiga prioriteringar sätts ur spel genom att ekonomiska incitament och produktionsmål kommit att styra vården.
 3. Det måste skapas incitament för människors ansvarstagande.
 4. Därtill krävs ekonomiska incitament och stöd av olika slag.
 5. Detta är åtgärder som ytterligare ökar hushållens incitament för skuldsättning.
 6. Det har skapat osunda incitament att sänka kraven och se genom fingrarna med studenter som borde underkännas.
 7. Arbetsförmedlingen behöver tydliga ekonomiska incitament för att göra ett bättre arbete.
 8. En del i att öka attraktiviteten i soldatyrket är att införa särskilda premiesystem med incitament för att attrahera individer att gå in i det militära eller skriva på för längre tjänstgöringsperioder.
 9. Om man redan på förhand misstänker att en patient har ett komplext vårdbehov finns incitament för att skyffla över patienter på andra vårdenheter.
 10. Så domen har ingen negativ effekt på de incitament som finns för att inte fuska eller bryta mot lagen?
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!