Synonymer till instämma

Synonymer till instämma

Ur Synonymordboken
Dela ordet instämma med dina vänner på:

Vad betyder instämma?

  1. se stämma 6; instämma (vittnen) inför rätta låta kalla
  2. instämma i något förklara sig enig
Var med och bygg upp synonymordboken. Är Raser synonymt med  arter ?

Hur används ordet instämma?

 1. Och vem skulle inte instämma i att det är viktigast att lärare ägnar sin tid åt eleverna?
 2. Det är annars lätt att instämma i Grön Ungdoms upprördhet över den långa tidsåtgången i ett mål.
 3. Den dikt där man kan instämma i allt är inte nödvändigtvis den bästa.
 4. Jag skulle instämma om jag inte vore så svag för Michael Alig.
 5. Ändå är det bara att instämma med Roger Federers påstående att slutspelet är öppet.
 6. Röstar jag i val på ett politiskt parti behöver jag inte till hundra procent instämma i partiets program och jag behöver inte givet vara medskyldig till vad partiets representanter gör.
 7. Det är en allmängiltig iakttagelse som både golfare och båtokunniga kan instämma i.
 8. Och jag är böjd att instämma med de stora bokstäverna.
 9. De flesta kan nog instämma i att det behövs någon typ av skydd mot fullständigt godtycke på arbetsmarknaden.
 10. Den enda gången han pratade om något som kanske inte alla kan instämma i tror hon var när han talade om marknadsekonomin och att Socialdemokraterna inte ska vara emot privatiseringar.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!