Synonymer till intrig

Synonymer till intrig

Ur Synonymordboken
Dela ordet intrig med dina vänner på:

Vad betyder intrig?

  1. listig plan
  2. handling eller förveckling (i till exempel skådespel, roman) || -en; -er
Var med och bygg upp synonymordboken. Är aktion synonymt med  drabbning ?

Hur används ordet intrig?

 1. Hur och var bör jag inte avslöja men Håkansson lyckas som den starka berättare hon är göra en osannolik intrig trovärdig på dess egna premisser.
 2. Men av detta följde inte utan vidare att han också kunde gestalta levande människoöden eller skapa en intrig som höll ihop.
 3. Jag älskar karaktärsdrivna serier som också har en intrig med höga insatser där saker dras till sin yttersta spets.
 4. Men i en deckare som i första hand bärs av sin intrig hade förvecklingarna och vändpunkterna gärna fått vara fler.
 5. Med lyhördhet för psykologiska detaljer, och för romangestalternas individuella karaktärsdrag, konstruerar författaren i romanens första hälft en välspunnen tät intrig och frammanar en nästan klaustrofobisk atmosfär på den lilla ön.
 6. Episodernas tunna intrig och schablonmässighet blir snarast en förutsättning för denna pricksäkert formulerade djupdykning i fantasin.
 7. Han har kommit i besittning av den ljusa inkalen och därmed blivit centrum i en intrig som har med hela universums överlevnad att göra.
 8. Resultatet blev en komplicerad intrig där Stenbock mot slutet trodde sig korrespondera med sina vänner i Sverige.
 9. Berättelsen har ingen tydlig intrig utan består av olika scener.
 10. Ändå blir han offer för sin egen intrig när han huvudstupa flyr ur landet och lyckas lämna kvar några graverande skrivark om hur han ska klara sig ur knipan.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!