Synonymer till kännedom

Synonymer till kännedom

Ur Synonymordboken
Dela ordet kännedom med dina vänner på:

Vad betyder kännedom?

  1. kunskap, vetskap; komma till någons kännedom någons öron || -en

Hur används ordet kännedom?

 1. Necas sade i ett uttalande på lördagen att Nagyova har fått sparken och att han inte har någon kännedom om det hon anklagats för.
 2. Nu har det kommit till vår kännedom att ni använder er av samma slogan.
 3. Trots det fick DHS aldrig någon kännedom om de stora mängderna.
 4. - Det skedde på initiativ av en enskild chaufför och så snart vi fick kännedom om det som inträffat plockade vi bort honom.
 5. Dödsfallet inträffade i en annan persons bostad och kom till socialförvaltningens kännedom för två veckor sedan då lägenhetsinnehavaren hittade den avlidne.
 6. Genom en kartläggning kan staden få bättre kännedom om hur situationen ser ut och vilka åtgärder som staden kan vidta för att stödja dessa människor.
 7. Beskedet om att regeringen i Sydafrika nu kommer att se till så att brottslingarnas namn kommer till allmän kännedom meddelades på söndagen av landets justitieminister Jeff Radebe.
 8. En polistalesman säger att polisen inte fått kännedom om några dödsfall.
 9. Beslut och händelser som kunde påverka en hel värld var inte omedelbart lätta att få kännedom om.
 10. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!