Synonymer till komponent

Synonymer till komponent

Ur Synonymordboken
Dela ordet komponent med dina vänner på:

Vad betyder komponent?

  1. beståndsdel, del av en enhet || -en; -er
Var med och bygg upp synonymordboken. Är tillvaro synonymt med  f?refintlighet ?

Hur används ordet komponent?

 1. Ältandet är som bekant en central komponent i den olyckliga kärleken.
 2. Fel uppstod i en central komponent i nätverkets infrastruktur och drabbade därför många banker.
 3. Ibland är samordning och hänsyn till situationens egenart verkligen en viktig komponent i huruvida en samhällsinsats blir lyckad eller misslyckad.
 4. Rätten att själv få välja är en central komponent i ett demokratiskt samhälle.
 5. En viktig komponent i detta är strävan efter informationsövertag.
 6. Studentpengen motsvarar den komponent som finns i dagens system där lärosätena erhåller ersättning för antalet helårsstudenter.
 7. Examenspengen är en ny komponent som ska skapa drivkrafter för lärosätena att uppmuntra studenter att ta sig från lägre till högre nivåer i systemet för att slutligen plocka ut sin examen.
 8. Vi har naturligtvis erbjudit Arbetsförmedlingen att ge denna utbildning till självkostnadspris och tyckte att vi därigenom tillförde en viktig komponent i detta arbete.
 9. Vid ett annat tillfälle var det han själv som sökte en komponent till en app och hittade den i Indien via en kollega i USA.
 10. Film är en viktig komponent för att vi ska ha en fungerande demokrati.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!