Synonymer till kors

Synonymer till kors

adv.
kors och tvärs hit och dit, åt olika håll, i alla möjliga riktningar

subst.
1. kryss, x, korsform; korsning, skärningspunkt, vägkors
2. symbol för kristendomen, krucifix; gravkors; lidande, vedermöda, prövning; krypa till korset ödmjuka sig
3. korsrygg, länd, gump


interj.
oj, detta var oväntat, hoppsan, aj


Ur Synonymordboken

Vad betyder kors?

    1. föremål, tecken med mera med formen ?, + eller dylikt; titta i kors skela; lägga benen i kors det ena över det andra; sitta med armarna i kors (bildlig betydelse) sitta utan att göra något, vara helt passiv; inte lägga två strån i kors för något inte bry sig om att göra något som helst
    2. (Kristi kors som) symbol för kristendomen; symbol för lidandet: bära sitt kors; krypa till korset underkasta sig och lova att bättra sig
    3. (musikterm) tecken som innebär att en ton skall höjas ett halvt tonsteg (se bild förtecken) || -et; pl. =, best. pl. -en
    4. (adverb, i uttryck(et)) kors och tvärs hit och dit, i olika riktningar
    5. utropsord (för häpenhet): kors (i alla mina dar)!; kors i taket! uttryck(et) för starkt positiv överraskning
Dela ordet kors med dina vänner på:
Är till   ?

Mina sökningar
Rensa mina sökord!