Synonymer till likväl

Synonymer till likväl

Ur Synonymordboken
Dela ordet likväl med dina vänner på:

Vad betyder likväl?

  1. ändå, trots allt

Hur används ordet likväl?

 1. Det är traditionens spänningsrika men likväl obrutna vidareliv som förblir grundackordet i hans tänkande.
 2. Men som enskild turist har jag likväl ett eget ställningstagande att göra.
 3. Men likväl var det mycket som öppnades upp i och med Sveriges dominans.
 4. Men genom att rikta branschens blickar åt samma håll påverkar de likväl hur trender utvecklas.
 5. Liksom då skriver försvarsberedningen nu att kriser eller incidenter som inbegriper militära maktmedel kan uppstå även i vår region och att militära angreppshot på längre sikt likväl aldrig kan uteslutas.
 6. Möjligheten är stor att utfallet likväl kan skaka om finansvärlden.
 7. En preliminär genomgång visar likväl att flera hundra ekonomireportrar kan ha jagat nyheter på liknande sätt som den journalist som avslöjades av Goldman Sachs.
 8. Om den misstänkte fälls på samtliga punkter kan den totala straffsatsen likväl bli livstids fängelse.
 9. Förhoppningsvis i all välmening och med målet att bota men likväl kusligt.
 10. Den yngre mannen har likväl svårt att värja sig mot Tomas verbala översitteri.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!