Synonymer till möjliggöra

Synonymer till möjliggöra

Ur Synonymordboken
Dela ordet möjliggöra med dina vänner på:

Vad betyder möjliggöra?

  1. göra genomförbar eller tänkbar
Var med och bygg upp synonymordboken. Är Raser synonymt med  arter ?

Hur används ordet möjliggöra?

 1. Men turligt nog är Billströms ord inte lag och regeringen har insett att det orimliga i stället är att inte ta någon särskild hänsyn till de människor som riskerar livet för att möjliggöra den svenska insatsen.
 2. Vapnen ska möjliggöra en motoffensiv mot regeringssidan som på senare tid haft överhanden i striderna.
 3. Vi vill förbättra jordbrukets villkor genom att möjliggöra för det offentliga att beställa närproducerat samt omförhandla handelsavtalen med EU kring import av produkter som strider mot intentionerna i den svenska djurskyddslagstiftningen.
 4. När ett barn dött till följd av brott kan en särskild lag häva sekretessen och möjliggöra att en dödsfallsutredning kommer till stånd.
 5. De flesta partier är överens om att kulturpolitik ska syfta till att möjliggöra såväl skapande och utövande som konsumtion.
 6. För att möjliggöra det räcker det inte bara att sänka skatten för att uppmuntra människor att jobba mer.
 7. Konkret handlar uppdraget om finansieringen av en ny sluss i Stockholm för att möjliggöra en effektivare avtappning av Mälaren.
 8. Detta skulle möjliggöra en mer gradvis kortsiktig finanspolitisk justering.
 9. Länge har politiken haft som ambition att utjämna skillnader i samhället genom att möjliggöra ekonomiska klassresor.
 10. Kompetensförsörjningen är en viktig del för att möjliggöra fortsatt tillväxt.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!