Synonymer till myndighet

Dela ordet myndighet med dina vänner på:

Vad betyder myndighet?

  1. maktbefogenhet; auktoritet, respekt
  2. ämbetsverk, styrelse, nämnd med flera som har rätt att besluta inom sitt område
  3. det att ha uppnått myndig ålder, personlig självbestämmanderätt || -en; -er

Hur används ordet myndighet?

 1. En statlig myndighet med ansvar att skydda Kremls kommunikation ska köpa in skrivmaskiner för att undvika datorläckor.
 2. Det är svårt att föreställa sig någon annan myndighet som med samma självtillräcklighet skulle tycka att det här sköter vi bäst själva.
 3. Allmänheten har rätt att få information om vilka handlingar som finns hos en myndighet och att få sekretessen prövad.
 4. Samma myndighet genomförde i fjol Brasiliens största korruptionsrättegång mot medlemmar i regeringspartiet PT.
 5. Hallstedts uppgift blir också att lämna förslag på myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för kontanthanteringen.
 6. Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att granska om regeringens finanspolitik är hållbar.
 7. Men en myndighet som är så nära förknippad med politikens mest akuta problem blir gärna impopulär alldeles oavsett hur väl den skött sina åtaganden.
 8. För att en myndighet ska få bilda bolag krävs regeringens tillstånd.
 9. Att en ny statlig myndighet nu föreslås ta över ansvaret för alarmeringen har Klarström ingen synpunkt på och han ser det inte som någon kritik.
 10. Trots det är det ingen myndighet som undersökt vad ökningen faktiskt beror på.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!