Synonymer till oförsonlig

Synonymer till oförsonlig

Ur Synonymordboken
Dela ordet oförsonlig med dina vänner på:

Vad betyder oförsonlig?

  1. obeveklig, omedgörlig, stenhård: en o. fiende till ..., hysa ett oförsonligt hat
Var med och bygg upp synonymordboken. Är tilltäppande synonymt med  obstruktiv ?

Hur används ordet oförsonlig?

 1. Under valkampanjer lär sig politiker värdet av att visa upp en oförsonlig attityd gentemot motståndarna.
 2. Carin Jämtin vill tona ner motsättningarna och hänvisar till att tonen på nätet generellt är hård och oförsonlig men hoppas att helgens förtroenderåd ska leda till en nytändning.
 3. Under den karismatiske vd:ns ledarskap var arbetsplatsen brutal och oförsonlig för den som misslyckades.
 4. Hamas uppges vara splittat om hur rörelsen skall agera när exilledningen intar en oförsonlig förhandlingslinje.
 5. Debatten om Quicks skuld har under åren varit tämligen oförsonlig där de troende förskansat sig bakom lagakraftvunna domar och vägrat gå i polemik.
 6. Att öppna EU för Turkiet vore att påbörja en nedmontering av en oförsonlig polarisering.
 7. Den sista stora debatten i den republikanska presidentvalkampen utvecklade sig till en oförsonlig envig mellan John McCain och Mitt Romney.
 8. Som om döden satt sig i hennes skelett och lyste genom huden med en oförsonlig skadeglädje.
 9. Men detta nödens och fattigdomens Sverige kommer oss aldrig till mötes som bitter och oförsonlig vardag.
 10. Den var nästan hårdare och mer oförsonlig än det jag kunde känna gentemot mor.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!