Synonymer till pragmatisk

Synonymer till pragmatisk

Ur Synonymordboken
Dela ordet pragmatisk med dina vänner på:

Vad betyder pragmatisk?

  1. nyttobetonad, resultatinriktad: pragmatisk politik
  2. som avser pragmatik || -t

Hur används ordet pragmatisk?

 1. Den andre en pragmatisk och välbärgad ingenjör med ett förflutet inom militären.
 2. Andra kritiker har valt en mindre pragmatisk väg i sina läsningar.
 3. Vi behöver en pragmatisk narkotikapolitik med målet att fånga upp och stötta de som finner motivationen att komma ur sitt beroende.
 4. Man bör ha en pragmatisk syn på penningpolitiken.
 5. Då lockar det att vara pragmatisk och vända sig till läkemedelsindustrin som badar i pengar.
 6. Självklart måste jag vara pragmatisk och lyhörd.
 7. För att nå konkreta förbättringar gäller det enligt utrikesministern att vara pragmatisk med de stora kärnvapennationerna.
 8. De har åtminstone en miljöaspekt som förmildrande och pragmatisk omständighet.
 9. Mot bakgrund av de stora problem vi står inför på detta område anser vi att det gäller att vara pragmatisk och att inte förbise frågan om statens balansräkning.
 10. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!