Synonymer till preferens

Synonymer till preferens

Ur Synonymordboken
Dela ordet preferens med dina vänner på:

Vad betyder preferens?

  1. företräde, förmånsrätt; förkärlek, det man föredrar (ofta i pluralis): jag har mina preferenser || -en; -er
  2. priffe ett bridgeliknande kortspel || -en


Hur uttalas preferens?
  1. [-angs eller -ens]
  1. [-angs]

Hur används ordet preferens?

 1. Är det så att min enskilt viktigaste preferens är att få ett stabilt regeringsunderlag så tänker man så.
 2. Westerlund nämnde för övrigt inte något om huruvida hon i och med sin preferens också hade bytt åsikt gällande avdrag för fackavgifter.
 3. Det finns andra studier som visar att preferens för sötsaker inte skiljer sig mellan söner till alkoholister och kontrollpersoner.
 4. Det kan lika gärna handla om en preferens för stökiga konserter som att ägna sig åt extremsport.
 5. Men hur förändrar man ett företag som i årtionden varit förknippat med underkläder och kläder för en medelålders generation utan någon särskild preferens för trender?
 6. Sist men inte minst: vid val av behandlingsmetod bör patientens preferens för behandlingsform beaktas och ges stort utrymme.
 7. Först ska jag klargöra min egen preferens beträffande samhällsskick: jag lever helst i ett sekulärt samhälle med religionsfrihet.
 8. En tradition av preferens för pojkar och sedvänjan att betala hemgift är de främsta förklaringarna till att familjerna väljer bort flickor.
 9. Om inte lagstiftaren ger allmänna riktlinjer för den preferens som måste göras mellan olika i och för sig väsentliga arbetsuppgifter kommer avgörandet att fattas av de enskilda befattningshavarna.
 10. Men det är också möjligt att mena att förändring kan finnas som preferens i en politisk kultur eller att det är främst andra orsaker som ligger bakom en politisk förändring.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!