Synonymer till raffinera

Synonymer till raffinera

Ur Synonymordboken
Dela ordet raffinera med dina vänner på:

Vad betyder raffinera?

  1. rena, förädla (i raffinaderi) || -de

Hur används ordet raffinera?

 1. Landets gruvdepartement ämnar snart öppna för budgivning på att raffinera oljan.
 2. Det energirika Iran klarar inte att raffinera all den olja som behövs för inhemska behov.
 3. Även om en del av detta är tung råolja som är svår att raffinera är det en betryggande marginal.
 4. Den här gången förklaras istället prishöjningen med att dollarn blivit starkare och ökade kostnader för att raffinera bensinen.
 5. Den starkare dollarn och ökade kostnader för att raffinera bensinen är förklaringen till prishöjningen.
 6. Den hittills bästa affären var ett avtal med före detta oljebolaget Esso om att raffinera rysk olja i Danmark och sedan sälja det i Danmark.
 7. Skatten på raffinerade oljeprodukter är lägre och därför har bolagen i allt högre grad börjat raffinera olja på hemmaplan för att först därefter exportera den.
 8. Logikens resonemangsmetoder förordades som de rätta sätten att skapa sig ett säkert vetande genom att förmå raffinera artikuleringen från vad man betraktade som känslomässiga störningar.
 9. Författaren vill raffinera läsarens förmåga att upptäcka och rätt tolka dessa tidiga tecken.
 10. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!