Synonymer till rationell

Synonymer till rationell

Ur Synonymordboken
Dela ordet rationell med dina vänner på:

Vad betyder rationell?

  1. välplanerad, som fyller sitt ändamål: en rationell organisation
  2. förnuftig: en rationell förklaring; rationella tal (matematisk term) heltal och tal som kan uttryckas som kvoten mellan heltal (dvs. bråk) || -t; -are

Hur används ordet rationell?

 1. En stark grön lobby i Europa har skapat ett omfattande regelverk som bygger på uppblåsta farhågor snarare än rationell vetenskap.
 2. De kan aldrig bestämma sig och drabbas ständigt av rationell obeslutsamhet.
 3. Ty människan är inte en rationell utan en rationaliserande varelse.
 4. Inte ens en till synes rationell strategi där de värsta exemplen på ineffektivitet korrigeras först är alltid den lämpligaste.
 5. Detta skulle ge Sverige en rationell lösning på ett strukturellt problem som ännu ingen vågat ta tag i.
 6. Hos pensionärerna är den minskande optimismen rationell i den bemärkelsen att de vet att bromsen kommer att sänka den allmänna pensionen nästa år.
 7. Men under upplysningstiden vändes de manliga idealen från Ludvig den XIV:s pråliga hermeliner och röda högklackar till torftiga toner och rationell enkelhet.
 8. - Hade aktiemarknaden varit rationell skulle det påverkat framför allt SCA och Stora Enso.
 9. Samtidigt har beteendeforskningen flera gånger visat att individen inte är lika finansiellt rationell som ekonomiska teorier ofta föreskriver.
 10. För administrationen i Ravenna och Konstantinopel framstod utleasandet av försvaret snarare som en rationell vidareutveckling av ett etablerat sätt att lösa ett till synes evigt dilemma.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!