Synonymer till samfälld

Synonymer till samfälld

Ur Synonymordboken
Dela ordet samfälld med dina vänner på:

Vad betyder samfälld?

  1. gemensam || -fällt

Hur används ordet samfälld?

 1. Däremot är merparten av dessa kvadratmeter så kallad samfälld mark och även andra som har fritidshus i området har rätt att nyttja denna mark.
 2. Hans ambitiösa uppsättningar har hyllats av en nästan samfälld kritikerkår.
 3. En drottning omtalad som galenpanna och hysterika av en samfälld historikerkår.
 4. Bakom de stigande aktiekurserna ligger en samfälld suck av lättnad över at rapporterna inte blev ännu sämre.
 5. Exempelvis ger inte byggnadsarbete som utförs på garagelänga, som är belägen på samfälld mark, rätt till skattereduktion.
 6. En väldig samfälld suck hävde sig genom köket.
 7. En lidelsefull kör av röster studsade mellan väggarna som en samfälld bön om en smula förtjänst.
 8. Den estniska pressen går till samfälld attack mot landets Högsta domstol: Dess beslut att bötfälla en journalist för att ha förolämpat en politikerfru är en allvarlig begränsning av pressfriheten.
 9. Å ena sidan lägger hon mycket stor vikt vid de psykologiska och psykodynamiska aspekter som är så väsentliga för denna grupp patienter likväl som hon betonar betydelsen av en samfälld vårdideologisk inställning präglad av humanism inom personalgruppen.
 10. Verkligheten fungerar som kontrollstation eftersom vi har en samfälld reaktion på den.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!