Synonymer till slå

Synonymer till slå

subst.
tvärslå, bom, spjäla, ribba, slana, regel, nar, list; fastsydd tygremsa

subst.
ormslå, kopparorm

verb
1. ge ett slag, smälla till, klippa till, puckla på, drämma, nita, dänga, smiska, klå, mörbulta, misshandla, prygla, spöa, aga; banka, bulta, smälla, dunka, knacka, trumma; döda, riva, fälla; drabba, hemsöka, kraftigt påverka; falla in, gå upp för
2. meja, skära, hugga
3. klämta, ge signal
4. besegra, vinna över, driva på flykten, förgöra
5. göra, bilda, åstadkomma, frambringa
6. linda, binda, lägga om, svepa
7. hälla, ösa
8. stagvända, vända mot vinden, gå över stag
9. drilla, spela
10. bläddra, titta i
11. bli uppskattad, säljas bra, gå bra, göra succé; frappera, imponera på
12. slå an göra intryck; slå fast 1. besluta, bestämma 2. konstatera; slå igen stänga, stängas; slå igenom 1. bli känd, lyckas 2. märkas; slå ihjäl döda; slå in 1. driva in 2. krossa 3. visa sig sann 4. paketera; slå runt 1. rotera 2. leva om, festa; slå upp 1. bryta, göra slut 2. öppna 3. hälla upp; slå ut 1. besegra, knocka 2. hälla ut, spilla 3. öppna sig, börja blomma 4. ge till resultat, utfalla
13. slå sig 1. göra sig illa, skada sig 2. bli skev, krokna; slå sig ned 1. sätta sig, bänka sig 2. bosätta sig, hamna; slå sig på ägna sig åt, gå in förUr Synonymordboken

Vad betyder slå?

  1. tvärslå, bom; fastsydd tygremsa || -n; -ar
  1. se ormslå || -n; -r
  1. utdela slag, smälla (till), banka med mera: slå någon i ansiktet, slå på porten; slå gräs, en äng meja; björnen slår får dödar; slå fienden besegra; filmen slog gjorde succé; det slog mig jag kom (plötsligt) att tänka på; slå i en katalog eller dylikt bläddra, leta
  2. (med försvagad betydelse, ungefär = göra) slå en bro över, slå läger, slå larm, slå dank (göra ingenting), slå följe, slå en kullerbytta, slå en knut; linda, svepa: slå ett snöre om, slå armarna om; hälla: slå vatten i ett glas
  3. röra sig (rytmiskt): hjärtat, vågorna, seglet slår
  4. klämta: klockan slår
  5. lärkan slår (sin drill); gäddan slår (i vassen) plaskar till
  6. (i fasta förbindelser) slå sig 1 göra sig illa 2 bli skev: dörren har slagit sig; slå an (även) göra intryck; slå av sig (om dryck) förlora smaken, bli avslagen; slå igenom bli känd, lyckas; slå i (bland annat) lura i (någon en lögn); slå in (bland annat) visa sig sann: drömmen slog in; slå om (bland annat) ändra sig: vädret slog om, han slog om och blev nykterist; slå runt (bland annat) festa, svira; slå till (bland annat) (snabbt) bestämma sig; slå upp (bland annat) 1 bryta (en förlovning) 2 öppna (en flaska, en bok) 3 hälla upp (ett glas) 4 ge stort utrymme åt i en tidning: slå upp en nyhet; slå ut (bland annat) 1 besegra (i utslagstävling), knocka 2 hälla ut, spilla 3 fördela (kostnader) 4 (om blommor, blad) komma fram ur knopp, (om utslag och dylikt) framträda 5 ge till resultat, utfalla: försöket slog väl ut; slå över 1 gå över det lodräta läget när man står på händerna eller gör simhopphuvudet 2 reagera överdrivet eller felaktigt 3 förändras hastigt och drastiskt: ngt slår över i sin motsats 4 ändra, byta radio-, tv kanal eller dylikt: slå över till tv 2 || slår, slog, slagit, slagen
Dela ordet slå med dina vänner på:
Var med och bygg upp synonymordboken. Är klargöra synonymt med  göra uppenbar ?

Mina sökningar
Rensa mina sökord!