Synonymer till språkljud

Synonymer till språkljud

labial

Användarnas bidrag
fonem
Ur Synonymordboken
Dela ordet språkljud med dina vänner på:

Vad betyder språkljud?

    1. ljud med språklig funktion, motsvaras i skrift ofta av en bokstav
Var med och bygg upp synonymordboken. Är tillvaro synonymt med  f?refintlighet ?

Hur används ordet språkljud?

  1. Det fonologiska arbetsminnet är en särskild aspekt av minnet som kallas den fonologiska loopen och har som uppgift att lagra information om språkljud i en buffert tills de ska användas.
  2. Auditiv perception innebar tolkning och bearbetning av språkljud i ord och pseudoord.
  3. Det blev då tydligt att det vi skrivit inte överensstämde med de språkljud som verkligen yttrades.
  4. Den andra frågan är hur det kommer sig att den mängd språkljud som människan producerar resulterar i ett begränsat antal klasser i vår perception.
  5. Dyslektiker kan även ha svårt att uppfatta språkljud och ljudsekvenser.
  6. Med tvåstaviga språkljud blandas de till mild musik.
  7. Maria Kihlstedt berättar att forskningen kommit fram till att tvåspråkiga barn uppfattar fler språkljud eftersom de har utsatts för två fonetiska system tidigt.
  8. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!