Synonymer till stödja

Synonymer till stödja

Ur Synonymordboken
Dela ordet stödja med dina vänner på:

Vad betyder stödja?

  1. även stöda ge stöd, (hjälpa till att) hålla upprätt: stödja en som har svårt att gå; trycka (kroppsdel) mot underlag: hon kan inte stödja på sin stukade fot; hjälpa: stödja utsatta kvinnor; styrka: bevisningen stöder åtalet; (bildlig betydelse) stödja sig på åberopa, ha som grund: åklagaren stöder sig på flera vittnen, beslutet stöder sig på folkmeningen || stöder äv. stödjer, stödde, stött, stödd

Hur används ordet stödja?

 1. Efter att president Mursi avsattes hördes genast hot om att dra in ekonomiskt bistånd till Egypten för att inte stödja att demokratiskt valda regeringar störtas.
 2. Jag sa då att jag inte tyckte att det var förenligt med borgerlig kulturpolitik att med statliga bidrag stödja utgivning och spridning av manifest som uppmanar till revolutionärt våld.
 3. Konsumenter som vill göra ett moraliskt val och inte stödja ockupationen har nu få möjligheter att välja bort bosättarprodukter.
 4. Det är också mycket illavarslande att omkring en fjärdedel av alla kommuner tvivlar på länsstyrelsernas förmåga att stödja och samordna det förebyggande arbetet samt samordningen av krishanteringen inom länet.
 5. Regeringen slår fast i sin egen utrikesdeklaration att de vill stödja de krafter som arbetar för demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter.
 6. Trion ville stödja sina landsmän som de senaste veckorna deltagit i uppmärksammade demonstrationer mot den turkiska regeringen.
 7. Barack Obamas beslut att stödja de krafter i Syrien som vill störta den sittande regimen ses världen över som en möjlig vändpunkt för det två är gamla inbördeskriget.
 8. Men för tjejer som har gått ut gymnasiet finns inget självklart nätverk som kan stödja och hålla i.
 9. Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för folksjukdomar för att stödja utvecklingen av en god vård av hög kvalitet i hela landet.
 10. Tillsammans kan vi stödja investeringar för att renovera hyreslägenheter och kommunala lokaler till bra boendemiljöer och energisnåla byggnader.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!