Synonymer till trångsynt

Synonymer till trångsynt

inskränkt, ensidig, begränsad, fördomsfull, intolerant, insnöad, brackig
motsatsord
vidsynt


Användarnas bidrag
enkelspårig, enögd

Motsatsord (Användarnas bidrag)
öppensinnad
Ur Synonymordboken
Dela ordet trångsynt med dina vänner på:

Vad betyder trångsynt?

  1. inskränkt, fördomsfull || neutr. =; -are
Var med och bygg upp synonymordboken. Är aktion synonymt med  drabbning ?

Hur används ordet trångsynt?

 1. Det är en förlegad trångsynt uppfattning som kommer till uttryck.
 2. Dessa satsningar på att bygga upp infrastrukturer för medicinsk forskning hotas nu att kvävas i sin linda genom en trångsynt tillämpning av lagar och etiska principer hos Datainspektionen och i de etiska nämnder som prövar medicinsk forskning.
 3. Om boken alls har en slutsats så är det att slöjan bärs av kvinnor som besjälas av allt från trångsynt fundamentalism till radikalt liberalt rättspatos.
 4. Vi menar att författarnas synsätt är trångsynt och tar inte hänsyn till hela den industri som idag använder naturgasen i sin produktion eller som står beredda att överge sin oljeanvändning till förmån för naturgas och därmed minska sina koldioxidutsläpp.
 5. Du är trångsynt och tror det är en synd om svarta kör sportbilar och blir miljonärer vid ung ålder.
 6. Den samhällsengagerade prästen kan bli en trångsynt partipräst.
 7. Men är det gnissel som uppstår när de psykiskt sjukas ovanligheter krockar med en trångsynt värld verkligen den enda roten till deras lidande?
 8. Är det inte lite trångsynt att likställa alkohol med fylla hela tiden?
 9. Som fler nätaktivister och progressiva juridikprofessorer påpekat har förlängningen av skyddstider under de senaste decennierna varit ovanligt trångsynt givet hur internet utvecklats under samma tid.
 10. Det framstår som väldigt trångsynt och tragiskt att vi inte har en större mångfald och en större öppenhet i vårt samhälle vad gäller terapi.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!