Synonymer till varaktig

Synonymer till varaktig

Ur Synonymordboken
Dela ordet varaktig med dina vänner på:

Vad betyder varaktig?

  1. som varar, bestående || -t; -are
Var med och bygg upp synonymordboken. Är Adel synonymt med  stånd ?

Hur används ordet varaktig?

 1. För att uppnå varaktig njutning gäller det att vara både smart och planerande.
 2. För att skapa en varaktig optimism kring bolaget måste han inte bara få rejäl fart på den positiva utvecklingen där företaget tjänar pengar på mobilanvändarna.
 3. Han tror att förutsättningar finns för en varaktig fred.
 4. Men för att få till stånd en varaktig uppvärdering krävs att dessa kommuner också fortsätter satsa på lärarna i de kommande löneöversynerna.
 5. Han vänder sig emot kritiken från Gunnar Wetterberg om brist på åtgärder för att utrikesfödda ska få in en varaktig fot på arbetsmarknaden.
 6. En varaktig lösning sker framför allt genom försoning i Mali.
 7. Med utgångspunkt från de senaste årens psykologiska forskning menar författarna att vi människor i allra högsta grad kan påverka våra förutsättningar både för att hitta en partner och för att skapa en varaktig relation.
 8. Men också för den som redan hittat en partner och som vill veta mer om vad som händer i oss när vi försöker gå från förälskelse och vidare in i en varaktig kärleksrelation.
 9. Dessutom kräver de stora problemen oftast en uthållig och varaktig politik.
 10. En varning bör dock utfärdas: En enda sak ligger utanför fens förmåga: att skapa en rättvis och varaktig fred mellan Israel och Palestina.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!