Synonymer till vedertagen

Synonymer till vedertagen

Ur Synonymordboken
Dela ordet vedertagen med dina vänner på:

Vad betyder vedertagen?

  1. allmänt antagen, gängse || -taget
Var med och bygg upp synonymordboken. Är känslofylld synonymt med  emotionell ?

Hur används ordet vedertagen?

 1. Mytbildningen känns igen och tycks ha blivit en vedertagen debattmetod hos vinstförbudsivrare.
 2. Det där att fängelsestraff inte skulle fungera eller ha en rent motsatt effekt har annars blivit en allmänt vedertagen sanning i debatten.
 3. Det finns inte en enkel vedertagen definition av fattigdom i Sverige.
 4. Bilderna av herrans tukt och förmaning var för övrigt inte enbart patriarkala i vedertagen mening: man hänvisade också till hur ammor brukade stryka tjära eller malört på bröstvårtorna för att avvänja spädbarnen från den söta mjölken.
 5. Denna insats innebär aldrig något ställningstagande i skuldfrågan utan sker i enlighet med internationellt vedertagen praxis.
 6. Stockholms planeringsförutsättningar är väl avvägda och baseras på mycket omfattande och vedertagen forskning.
 7. Dessa och andra drag hos den moderna konsten och litteraturen medförde att det blev allt svårare att tala om mänskligt innehåll i vedertagen bemärkelse.
 8. Att ta djurs varande eller ickedito på stort allvar utmanar förstås en vedertagen värdegrund.
 9. Det är internationellt vedertagen praxis att kultur i slutänden kostar betydande statliga pengar.
 10. Ovanpå detta är det en vedertagen uppfattning att utvecklingsekonomiernas successiva inträde på världsmarknaderna har förstärkt nedåttrenden i inflationen.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!