Synonymer till vidmakthålla

Synonymer till vidmakthålla

Ur Synonymordboken
Dela ordet vidmakthålla med dina vänner på:

Vad betyder vidmakthålla?

Hur används ordet vidmakthålla?

 1. De nordliga provinserna lyckades vidmakthålla sin frihet och utgör idag kärnan i staten Nederländerna.
 2. Till dessa problem kom ytterligare ett: när habsburgarna förlade spanska trupper till Nederländerna för att vidmakthålla lag och ordning i vad de uppfattade som alltmer besvärliga provinser ökade de ekonomiska bördorna och missnöjet ytterligare.
 3. Med det menar hon verktyg för att vidmakthålla finansiell stabilitet.
 4. Vi har alla ett ansvar för att vidmakthålla de framgångar som har gjorts men också för att säkerställa att BUP får rimliga förutsättningar att klara sitt viktiga uppdrag.
 5. Under de senaste åren har Kina förlitat sig på sin export för att kunna vidmakthålla en stark tillväxttakt.
 6. Listan på de juridiska och sociala element som skulle vidmakthålla en skillnad mellan det egyptiska folket och mamlukerna är lång.
 7. En obehaglig sanning göms gladeligen undan för att vidmakthålla fiktionen om idealvärlden.
 8. Nu när de blivit rikare kan de inte vidmakthålla lika höga tillväxttal ens med idealisk ekonomisk politik.
 9. Om Lars Ohlys efterträdare kan vidmakthålla just den nivån gör han eller hon en historisk insats i svensk politik.
 10. Nästföljande generation får svårt att vidmakthålla den förra generationens stabilitet.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!