Synonymer till villfarelse

Synonymer till villfarelse

missuppfattning, vanföreställning, förvillelse, misstag, villa, illusion, inbillning, myt; ta ngn ur hans villfarelse öppna ögonen på ngn, säga ngn sanningen


Ur Synonymordboken
Dela ordet villfarelse med dina vänner på:

Vad betyder villfarelse?

Hur används ordet villfarelse?

 1. Men det är en villfarelse att kritik är en profession.
 2. Han pekade då på att naturvetenskaperna kan rena religionen från villfarelse och vidskepelse och att religionen kan rena naturvetenskapen från avgudadyrkan och falska absolutifieringar.
 3. En villfarelse som fortfarande kan skönjas i svenska tidningar.
 4. Det är en villfarelse om dagens ungdomar tror att livet enbart var lättja och räksmörgåsar förr.
 5. Det är en villfarelse att seriösa budskap måste framföras med stenansikte.
 6. Samtidigt kan konstateras att Schyman och hennes partifraktion bytt en villfarelse mot en annan.
 7. Just nu ser detta ut att vara en villfarelse av stora mått.
 8. Varje individ står i spänningsfältet mellan villfarelse och självmord.
 9. Men denna villfarelse kan endast visa sig genom nya inkännande akter med ett nytt medgivet innehåll.
 10. Det komplexa sakinnehållet ställer till problem för studenten: Resultatet av att anbudsgivaren handlar i ond tro genom att troligen medvetet utnyttja villfarelse hos acceptgivaren är ett avsteg från viljeprincipen då avtalet i helhet eller till del inte kommer att motsvara anbudsgivarens vilja.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!