Synonymer till adekvat

Synonymer till adekvat

Ur Synonymordboken

Vad betyder adekvat?

Ur Ordboken

Hur används ordet adekvat?

 • Därför finns ett ansvar att inte ställa fler frågor om privatlivet än läkaren behöver för att kunna göra en adekvat bedömning.
 • Detta innebär kortfattat att kommunen har en skyldighet att ta reda på vad unga som inte är inskrivna på gymnasiet har för aktivitet och leta upp dessa för att sedan erbjuda adekvat insats.
 • Patientens rätt till adekvat vård bör stå i centrum.
 • Inom vård och omsorg ökar risken för omsorgsbrist och vanvård vid hög arbetsbelastning och om personalen saknar adekvat utbildning.
 • Att utreda tidiga symtom på demenssjukdom är av stor vikt för att få en korrekt diagnos och därmed adekvat behandling och stöd.
 • Konsekvensen blev att Anders sedan sa nej till legitimerad terapeut och inte fick adekvat hjälp.
 • Vore han det skulle han ha slutat på egen hand eller med adekvat hjälp.
 • En adekvat känsla när lilla streetsmarta Gilla presenterar Lisa Bjärbos och Johanna Lindbäcks nya böcker.
 • Genom apoteksföreningens ställningstagande och sitt sätt att inte vilja diskutera huvudfrågan har de därför på några få dagar lyckats övertyga oss om att det nog är bättre att reglera priset för läkemedel på recept utanför högkostnadsskyddet än att enbart förlita sig på att apotekskedjorna förmår lämna adekvat prisinformation.
 • Men de problemen var inte adekvat beskrivna i hennes journal varför sjukhuset föredrog en normal förlossning.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord