Synonymer till apati

Synonymer till apati

Ur Synonymordboken

Vad betyder apati?

Ur Ordboken

Hur används ordet apati?

 • Inbäddade i apati har vi fokuserat på allt utom själva sakfrågorna.
 • Jag känner att den apati som funnits i flera år nu har ersatts av en starkare politisk vilja.
 • För det första har den politiska apati som funnits i Ryssland under de senaste åren släppt.
 • Vid mitt senaste Skansenbesök uppvisade björnarna där ingen renodlad apati men väl så tydliga tecken på att ha det fullständigt urtråkigt i sina alltför små inhägnader att jag har väldigt svårt att kunna tänka mig det som blott en projektion från min sida.
 • Efter en intensiv mediestorm om de apatiska barnen för några år sedan har fenomenet apati hamnat i medieskugga.
 • - Jag vill få fram den känsla av apati som präglar vårt samhälle i dag.
 • Äldsta sonen Bertram hade diagnostiserats med så kallad infantil autism och pendlade mellan våldsamma vredesutbrott och apati och var sjuklig och astmatisk.
 • Tiden efter lumpen beskriver Mikael som en tung dimma av apati och trötthet.
 • Centrala tjänstemän och politiker med egen agenda gav uttryck för amatörmässigt baserade påståenden om vad apati är och inte är.
 • Debatten inom medierna har huvudsakligen kommit att handla om huruvida apati är en reell sjukdom eller ej.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord