Synonymer till aspekt

Synonymer till aspekt

Ur Synonymordboken

Vad betyder aspekt?

Ur Ordboken

Hur används ordet aspekt?

 • Ras är helt enkelt en extremt viktig aspekt av den sociala verklighet som präglar relationer mellan människor i Sverige.
 • En aspekt av saken är att vi som medborgare och kunder förväntas fatta rationella beslut trots att vi saknar relevant information.
 • Samtidigt är det en aspekt av det hela som gör mig riktigt sorgsen.
 • Det har varit en gravt försummad aspekt som borde väga mycket tyngre i integrationspolitiken.
 • - Jag tycker det finns en stark säkerhetspolitisk aspekt som det verkar som om Vattenfall inte tagit hänsyn till.
 • En viktig aspekt har i alla fall varit att litteraturen är den enda plats där jag någonsin känt mig riktigt hemma.
 • En viktigare aspekt av den föreslagna bankbyrån och hela bankunionen är att den är långt ifrån en bankangelägenhet.
 • Dessutom borde en viktig aspekt vägas in i ett sådant här chefstest: tidpunkten.
 • Det gör att det även finns en säkerhetspolitisk aspekt av massövervakningen som knappast leder till en stabilare omvärld.
 • En annan aspekt vi vill uppmärksamma när det gäller våld mot äldre är det ökade trycket på anhöriga att vårda närstående äldre.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord