Synonymer till auktoritet

Synonymer till auktoritet

Ur Synonymordboken

Vad betyder auktoritet?

Ur Ordboken

Hur används ordet auktoritet?

 • Mest anmärkningsvärt är att han inte ens använde sin auktoritet när det gällde valen till verkställande utskott.
 • Finns det någon auktoritet som bestämmer vilka ord som ingår i eller lämnar språket?
 • Paul Graham driver acceleratorn Y Combinator och är en auktoritet här i Silicon Valley.
 • Samma öde gick bilden av Hauptmann som moralisk auktoritet och nationens samvete till mötes redan under hans livstid.
 • Man har hävdat att klostren genom sina stora jordegendomar och sin auktoritet hade blivit stater i staten och utvecklats till ett allt allvarligare hot mot kejsardömets ekonomi.
 • De har inte sin auktoritet i kraft av att vara godkända av staten utan endast tack vare sin kvalitet.
 • Vilka strategier stater använder för att bemöta varandra i det ständiga spel som pågår på internationell nivå, och där ingen central auktoritet kan reglera relationen, är långtifrån en teoretisk fråga utan i högsta grad reell dagspolitik.
 • Med tillbakalutad auktoritet blåser han sig igenom teman och solon.
 • Som odisputabel auktoritet kan Shambaughs framställning ibland också bli aningen mästrande.
 • Ansvariga redaktörer måste vara just ansvariga och ha kunskaper och auktoritet för att våga vägleda i nyhetsurval och prioriteringar.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.