Synonymer till avsiktlig

Synonymer till avsiktlig

Ur Synonymordboken

Vad betyder avsiktlig?

Ur Ordboken

Hur används ordet avsiktlig?

 • Det som kommer ut ur huvudet som tal och avsiktlig handling måste i någon form någon gång ha stoppats in i det.
 • Oron gäller snarare att alliansbrodern Sydkorea skulle drabbas av en avsiktlig eller oavsiktlig attack.
 • Flera vittnen har sagt att påkörningen såg avsiktlig ut.
 • Självbedrägeriet är inte i första hand en avsiktlig och målinriktad handling utan har snarare större likhet med illusionen eller villfarelsen.
 • Eftersom påkörningen bedöms ha varit avsiktlig har brottet rubricerats som mordförsök samt grov misshandel.
 • Att hans egen forskning bland annat rör korstågen får ses som en icke avsiktlig ironi i sammanhanget.
 • Men hon är oskyldig till misshandel och har inte avsiktlig skadat sina barn.
 • Alla förortspendlare som tror att de just har lyckats hinna med sitt tåg från Manhattan i tidtabellens allra sista ögonblick har i själva verket haft en välvillig och avsiktlig extra minut på sig för att hinna ombord på tåget hem till förorten.
 • Provokationen är förstås avsiktlig och syftar till att öka försäljningen.
 • Sakraliseringen av det totalitära samhället är påfallande avsiktlig och konsekvent genomförd.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.