Synonymer till avvisande

Synonymer till avvisande

Ur Synonymordboken

Vad betyder avvisande?

Ur Ordboken

Hur används ordet avvisande?

 • varför skulle vi då ha en avvisande hållning?
 • Myndigheten har flera gånger tidigare ställt sig avvisande till nya lobbyregler och hänvisar nu till att nya regler skulle medföra onödiga utgifter och administrativ börda.
 • Om ledningen för Vodafone ställer sig avvisande är Verizon berett att lägga ett offentligt bud på aktierna.
 • Den som inte förmår tolka ett avvisande lär knappast ha svårt att fabulera ihop ett medgivande.
 • Han är avvisande till polisens försäkran om att det inte handlar om registrering på etnisk grund.
 • Föräldrar som varit överbeskyddande eller avvisande spökar även hos äldre människor.
 • Samtidigt som Tingsten var en pionjär vad gäller användningen av statistiska metoder för att förstå politiskt beteende ställde han sig enligt Petersson avvisande till möjligheten att bedriva statskunskap efter naturvetenskaplig förebild.
 • Skälet till den avvisande hållningen är enkel och stavas pengar.
 • Det är givetvis ett stort problem för mitt parti att en stor del av väljarkåren helt har missförstått vårt budskap och ställer sig avvisande till SD.
 • Men moderate migrationsminister Billström är avvisande till en lagändring.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord