Synonymer till befordran

Synonymer till befordran

Ur Synonymordboken

Vad betyder befordran?

Ur Ordboken

Hur används ordet befordran?

 • Missnöje med chefen kan lika gärna vara missnöje med en aviserad neddragning eller över att man inte fick den befordran man själv tyckte sig förtjäna.
 • Det var genom kurian som de kunde vinna den befordran inom kyrkan som var målet för de flestas studier och ambitioner.
 • Som vanligt stiger ambitionerna med befordran och när en person når upp på de högsta positionerna går ofta kontakten med mänsklighetens jordnära realiteter förlorad.
 • Försvarsberedningen anförde vidare att ett villkor för befordran bör vara att ha tecknat ett anställningsavtal som inkluderar tjänstgöringsskyldighet vid internationella insatser.
 • Kvinnorna hävdar att banken har en förlegad företagskultur och policy som systematiskt lönediskriminerar kvinnliga anställda och berövar dem de möjligheter till befordran som män har.
 • När Berlins sista judar skulle samlas in för vidare befordran till Auschwitz hade turen kommit till dr Michaelis och hans familj.
 • För att komma åt problemet med sämre möjligheter till befordran och sämre löneutveckling kan ett sätt vara att turas om med att vara hemma när barnet är sjukt.
 • Om det är degradering eller befordran kan jag inte bedöma.
 • Du får ingen befordran om du inte kan påvisa resultat och du kan aldrig snacka dig till en högre tjänst.
 • Men inte ens Johan Muncks befordran till ordförande i Högsta domstolen förra året tycks påverka honom.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.