Synonymer till begeistring

Synonymer till begeistring

Ur Synonymordboken

Vad betyder begeistring?

Hur uttalas begeistring?

    1. [-gaj- eller -gej-]
Ur Ordboken

Hur används ordet begeistring?

  • Det är lätt att förstå hans begeistring över denna charmiga lilla stad där solen gassar och där tidens tand har lämnat sina spår på husen.
  • Då lyssnade man ännu med begeistring och fromma rysningar på dessa tårdrypande skräckhistorier från senantiken om kyska och vanligtvis förnäma unga kvinnor som övergivit sina familjer för att följa Kristus och sedan torterades ihjäl av romarrikets grymma makthavare för sin vägran att offra mödomen och ovilja att blota till hedniska avgudar.
  • Begiven på lärdom kastar sig Ricci över de stora buddhistiska och taoistiska verken och finner till sin stora begeistring att dessa på det mest häpnadsväckande sätt uppenbarar den kristna treenighetsläran!
  • Men den begeistring med vilket förslaget drivs och mottas säger något vidare.
  • Nazism i dag behöver alltså inte handla om begeistring för Adolf Hitler utan om en mentalitet i ny uniform.
  • De romerska baden och de många fontänerna i staden speglade invånarnas begeistring för vatten.
  • Både strukturalismen och marxismen var nu på väg in i antropologin och närstående vetenskaper och Geertz argument för att ideologin borde tolkas som ett meningsskapande symbolsystem väckte liten begeistring i tongivande kretsar.
  • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord