Synonymer till checklista

Synonymer till checklista

Ur Synonymordboken

Vad betyder checklista?

Ur Ordboken

Hur används ordet checklista?

 • Fast kolla först i denna checklista så att du inte glömmer något.
 • Kanske skulle lärdomarna från Nokia kunna sammanfattas i en liten checklista för storbolagsdirektörer.
 • Nedan följer en liten checklista över förhalningsteknik som systematiskt används av jurister i civilrättsliga mål.
 • Enligt Socialstyrelsen följde operatören inte den checklista som ska underlätta att ställa rätt frågor till den hjälpsökande.
 • Där personalen tidigare gick på magkänsla finns nu en checklista för att förutse riskerna för återfall.
 • Vi har en checklista som vi går igenom med dem varje år och som de ska ha rutiner för.
 • Det finns en checklista som stöd för att göra allt rätt när man kommer till en brottsplats.
 • Dessutom håller piloten i ett papper som verkar vara en checklista som ska gås igenom innan flygning.
 • Motormännen har en behändig checklista för bilresor utomlands.
 • Projektet ska resultera i en uppdaterad checklista om hur tekniken får och inte får användas i arbetslivet.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.