Synonymer till eftergiven

Synonymer till eftergiven

Ur Synonymordboken

Vad betyder eftergiven?

Ur Ordboken

Hur används ordet eftergiven?

  • Nackdelen var att han lätt kunde uppfattas som allt för lyssnande och ibland till och med eftergiven gentemot presidenten.
  • Ingen av kandidaterna har råd att framstå som eftergiven mot utlandet.
  • Inför väljarna vill ingen framstå som eftergiven gentemot krigsförbrytare.
  • Synd bara att presidenten är för eftergiven mot honom och hans gelikar.
  • Han har också inrikespolitiska skäl att inte framstå som eftergiven mot väst.
  • Den herre hon åkallade var inte eftergiven utan hög och sträng.
  • Romney har till exempel anklagat Obama för att vara alltför eftergiven gentemot Kina och verka för hårdare handelssanktioner.
  • Vänner och föräldrar vittnar om en snäll och lite eftergiven kille som blir våldsam när han dricker alkohol.
  • Clinton fruktar vad som kommer att hända när de republikanska segrarna nästa år tar över i kongressen och ville förekomma dem genom att inte verka alltför eftergiven mot Moskva i hemmaopinionens ögon.
  • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.