Synonymer till flexibel

Synonymer till flexibel

Ur Synonymordboken

Vad betyder flexibel?

Ur Ordboken

Hur används ordet flexibel?

 • Vi föreslår verktyg som ger en flexibel arbetsmarknad där människor kan jobba mer eller mindre beroende på livssituation.
 • För att kunna möta de krav som följer av en flexibel arbetsmarknad handlar det därför inte bara om att bygga fler bostäder.
 • Frågan är vilken politiker som är tillräckligt framsynt för att inse att en mer öppen och flexibel marknad bidrar till att bibehålla hela landets konkurrenskraft.
 • Oavsett vilken normalarbetstid vi väljer att lagstifta om kommer det givetvis alltid att behövas ytterligare lagstiftning som möjliggör en mer flexibel arbetsinsats i olika skeden av livet.
 • En ny och mer flexibel ledare för vänsterdemokraterna kan betyda mycket i sammanhanget.
 • Det ledde till en mer flexibel lönebildning med större skillnader.
 • Men även de gamla mästarna hade en flexibel relation till sanningen.
 • De svenska kvinnorna uppger också en flexibel arbetsplats som den allra viktigaste förutsättningen för nästa generations kvinnor i karriären.
 • För att flexibel pensionsålder ska bli flexibel måste också arbetsmarknaden bli det.
 • Kursomläggningen i synen på statligt ägande följer mönstret: det finns ingen folklig opinion för att sälja statliga bolag och därför har Moderaterna skaffat sig en mer flexibel syn.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord