Synonymer till fonem

Synonymer till fonem

Ur Synonymordboken

Vad betyder fonem?

  1. (språkvetenskaplig term) särskiljande ljudtyp || -et; pl., best. pl. -en
Ur Ordboken

Hur används ordet fonem?

 • Högläsning av nonsensord Här undersöktes den fonologiska medvetenheten genom att kontrollera hur pass säkert testpersonen kunde koppla ihop fonem och grafem.
 • Elever med dyslexi har svårt att koppla samman fonem och grafem samt att tillägna sig ord genom direkt ordigenkänning.
 • Forskarna menar att det finns en grundläggande skillnad i hur kopplingen mellan fonem och grafem sker och hur läsinlärningen utvecklas i förhållande till ett språks ortografi.
 • Nonsensorden undersöker hur pass säkert eleven kan koppla ihop fonem och grafem.
 • Ord känns igen genom aktiveringsmönster av associationer på olika nivåer mellan grafem och fonem och informationsbearbetningen är parallell.
 • Nu kan orden segmenteras i fonem och direktavkodas genom en fullständig analys av ordets grafem kopplat till dess fonem.
 • Varje segment som betraktas som ett fonem representeras av dess vanligaste allofon.
 • Detta är en uppgift som kan utföras först efter att man har lyckats bestämma om och i så fall hur varje fonem påverkar vokalen.
 • Realiseringen av ett fonem kan variera avsevärt på grund av den fonetiska kontexten.
 • För att det ska vara enklare att få en överblick över vilka fonem som är signifikanta och vilka som utelämnats redovisas under respektive tabell även de fonem som inte visade signifikanta värden.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord