Synonymer till fragmentarisk

Synonymer till fragmentarisk

Ur Synonymordboken

Vad betyder fragmentarisk?

Ur Ordboken

Hur används ordet fragmentarisk?

 • Det finns endast en fragmentarisk bild över hur olika lagstiftningsåtgärder påverkar enskildas integritet och avsaknad av en helhetsbild i landet.
 • Ett annat verk visar en fragmenterad reklamskylt som just är allt för fragmentarisk för att riktigt kunna säga mig något.
 • Där Ett år av magiskt tänkande var pragmatisk och desperat om vartannat så är Blue nights så mycket mer fragmentarisk och osammanhängande.
 • Tolkningen är svartsynt förströdd men själva texten är nog för fragmentarisk för att drabba.
 • Informationen som sipprar ut är fragmentarisk eftersom regimen stänger alla kanaler den kommer åt.
 • Men publiken ska inte vänta sig en traditionell opera med handling utan snarare en abstrakt och fragmentarisk tolkning.
 • Hans bok är till viss del lika fragmentarisk och underhållande som det är att intervjua honom.
 • En fragmentarisk reportagebok med allt från starka konsertupplevelser till blixtförälskelser och krånglande magar.
 • Av responsen framgick att problemutvecklingen och expliceringen av problemets paradox hade resulterat i att texten kunde upplevas som fragmentarisk och komplex.
 • Ett resultat som pekar på en något mer fragmentarisk och eventuellt sämre eller försämrad inkomstsituation för bohemerna.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord