Synonymer till funktion

Vad betyder funktion?

Ur Ordboken

Hur används ordet funktion?

  • Ända in i döden är kvinnas främsta funktion att vara vacker.
  • Domstolen beslutade att Google nu måste se till att sökmotorns funktion för automatisk ifyllning av sökord inte får vara stötande.
  • Pornografin har därmed en annan funktion än sex med en partner.
  • De satsar mer på att undersöka hjärnans funktion från grunden.
  • Men systemet har varit ur funktion under stora delar av dagen enligt både resenärer och SL.
  • Vilken funktion fyller det för dig att vara så enastående effektiv och ha allt under kontroll?
  • Till exempel framhöll man att skolan fyller en viktig funktion i arbetet med att stärka ungdomar som medvetna medieanvändare.
  • Som turistmål i ett demokratiskt Sydafrika behåller Liliesleaf denna funktion genom att låna sig till olika frågor om MK:s faktiska beredskap och legitimitet.
  • Tyvärr finns många exempel på att bristfälliga kunskaper om nätens betydelse och funktion har lett till att man helt enkelt har valt den operatör som betalat mest utan hänsyn eller insikt om riskerna för monopol eller inskränkningar i konkurrensen.
  • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.