Synonymer till komponent

Synonymer till komponent

Ur Synonymordboken

Vad betyder komponent?

Ur Ordboken

Hur används ordet komponent?

 • Ältandet är som bekant en central komponent i den olyckliga kärleken.
 • Fel uppstod i en central komponent i nätverkets infrastruktur och drabbade därför många banker.
 • Ibland är samordning och hänsyn till situationens egenart verkligen en viktig komponent i huruvida en samhällsinsats blir lyckad eller misslyckad.
 • Rätten att själv få välja är en central komponent i ett demokratiskt samhälle.
 • En viktig komponent i detta är strävan efter informationsövertag.
 • Studentpengen motsvarar den komponent som finns i dagens system där lärosätena erhåller ersättning för antalet helårsstudenter.
 • Examenspengen är en ny komponent som ska skapa drivkrafter för lärosätena att uppmuntra studenter att ta sig från lägre till högre nivåer i systemet för att slutligen plocka ut sin examen.
 • Vi har naturligtvis erbjudit Arbetsförmedlingen att ge denna utbildning till självkostnadspris och tyckte att vi därigenom tillförde en viktig komponent i detta arbete.
 • Vid ett annat tillfälle var det han själv som sökte en komponent till en app och hittade den i Indien via en kollega i USA.
 • Film är en viktig komponent för att vi ska ha en fungerande demokrati.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.